-38%
0.16 0.10 (με φπα: 0.12)
-29%
0.14 0.10 (με φπα: 0.12)