Εξαντλημένο
0.28 (με φπα: 0.35)
Εξαντλημένο
1.90 (με φπα: 2.36)
Εξαντλημένο
1.20 (με φπα: 1.49)
Εξαντλημένο
0.38 (με φπα: 0.47)
Εξαντλημένο
0.70 (με φπα: 0.87)